سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
راهکارها > با دربهای اتوماتیک نفررو بیشتر آشنا شویم.
 • دربهای اتوماتیک شیشه ای
 •  


   


   اين درب ها عمدتاً نفر رو بوده و عملكرد اتوماتيک اين درب ها در بسياري از اماكن باعث تكريم ارباب رجوع گرديده و حس خوش آيندي در آنها به وجود مي آورد.در اين نوع دربها به علت استفاده از شيشه و فريم هاي آلومينيومي ويا استيل زيبا به طراحان و دكوراتورها اين امكان را ميدهد تا بتوانند از اين درب ها در ساختمان هاي مسكوني و اداري ،فروشگاه ها،اماكن عمومی،بيمارستان ها، هتل ها و غيره استفاده نمايند.استفاده از اين نوع درب ها به طور چشم گيري (تا 70%) از حدر رفتن انرژي سرمايشي و گرمايشی از ورودی ها جلو گيری مي كند و به علت استفاده از درزگيرهای مويي و يا لاستيكي بين فريم ها مانع نفوذ گردو خاك، حشرا ت و صدا به داخل اماكن مي گردد.همچنين عدم وجود دستگيره در اين دربها و غير تماسي بودن آنها تاثير چشمگيري در جلوگيري از انتشار ويروسها ، ميكروبها و بيماريهاي واگيردار دارند.مصرف پايين انرژي،اصطحلاك پايين،سازگار با هر نوع دكراسيون،با حداقل ايجاد صدا، كنترل تردد و عبورو مرور افراد نيز از ديگر مزايای استفاده از اين درب ها مي باشند. 

  اپراتور و مكانيسم اين دربها در هفت  مدل درب اتوماتيک كشويی  Sliding Automatic Doors ، درب اتوماتيک تلسكوپی ،Telescopic  Automatic Doors،درب اتوماتيک منحنی يا قوسی Curved Automatic Doors،درب اتوماتيک لولايی Swing Automatic Doors،درب اتوماتيک تاشو يا اتوبوسی Folding Automatic Doors كه عمدتاً به صورت دو طرفه ويا يك طرفه و درب اتوماتيک زاويه دار Angular Automatic Doors و درب اتوماتيک دوار Revolving Automatic Doors طراحي گرديده اند.  


  •درب اتوماتيک كشويی

  اين درب ها يكي از ساده ترين و پر مصرفترين نوع درب های  اتوماتيک نفر رو مي باشند كه به علت حركت خطي و حداقل نياز به فضا موجب استفاده بهينه از فضاي موجود فروشگاه ها و اماكن عمومي می گردند.در بيشتر ورودي ها اين درب ها معمولاً به صورت دولنگه ثابت و دو لنگه متحرك قابل اجرا مي باشند ولي در صورت نياز می توان به صورت يك لنگه ثابت و يك لنگه متحرك و يا دو لنگه محرك بدون لنگه ثابت و تك لنگه متحرك بدون لنگه ثابت اجرا  نمود.كه دو نمونه آخر بيشتر در مكانهايی كه امكان حركت درب ها بر روی ديوار  امكان پذير باشد قابل ارائه مي باشند.با اين سيستم ميتوان ورودی هايی تا عرض دو متر و ارتفاع 2.5متر بازشوی مفيد ايجاد نمود. در اين دربهادر بيشتر مواقع از شيشه هاي 10 ميليمتري سكوريت شده استفاده می گردد ولی در صورت نياز امكان به كارگيری از شيشه های دوجداره تا 20 ميليمتر نيز امكانپذير می باشد.همچنين كاربران مي توانند نسبت به نياز خود درب را در وضعيت هاي اتوماتيك،دائم باز،دائم بسته،حالت زمستانی يا نيمه باز ،ورود ممنوع و يا خروج ممنوع تنظيم كنند.وهمچنين با نصب سيستم های كنترل تردد و يا ريموت كنترل و همچنين برنامه هاي زمانبندی در بعضي از اپراتورها كاربران را قادر به كنترل وردها و خروج ها می سازد. وجود سيستم سنسورهاي ايمنی خطي بين درب ها و كنترلرهای هوشمند با قابليت ضد برخورد امنيت عابرين را در برابر برخورد احتمالي با دربها را تامين می كنند.  

   محصولات درب اتوماتيک كشويی


   • درب اتوماتيک تلسکوپی

    اين نوع درب ها بيشتر در ورودی هايی كه نياز به بازشوی بيشتری مي باشد مانند مراكز تجاری و بعضي از اماكن عمومی كه در آن واحد نفرات زيادی عبور می كنند، پيشنهاد می گردد.مكانيزم اين درب ها مانند دربهای كشويی به صورت خطی مي باشد با اين تفاوت  كه در اين دربها چهار لنگه متحرک به صورت تلسكوپی عمل باز شدن را انجام می دهند و اين باعث افزايش 30 درصدی بازشو نسبت به مدلهای كشوی دو لنگه می گردد.توسط اين سيستم ميتوان وروديهايی تا عرض 3.5 متر و ارتفاع 2.5 متر ايجاد نمود اين دربها به صورت يك طرفه نيز قابل اجرا مي باشند.در اين دربها استفاده از شيشه های 10 ميليمتر و 20 ميليمتر امكانپذير مي باشد. انتخاب وضعيت هاي اتوماتيک،دائم باز،دائم بسته،حالت زمستانی يا نيمه باز ،ورود ممنوع و يا خروج ممنوع وهمچنين با نصب سيستم هاي كنترل تردد و يا ريموت كنترل و همچنين برنامه هاي زمانبندي در بعضي از اپراتورها براي كاربران امكانپذير مي باشد و انهارا را قادر به كنترل وردها و خروج ها می سازد. وجود سيستم سنسورهای ايمني خطي بين درب ها و كنترلرهای هوشمند با قابليت ضد برخورد امنيت عابرين را در برابر برخورد احتمالی با دربها را تامين می كنند. 

  محصولات درب اتوماتيک تلسكوپی   


   

   درب اتوماتيک زاويه دار

  اين نوع درب برای فروشگاه ها و اماكني كه بازشوی آنها  در يكی از اضلاع آن  باشد و يا در ورودی های معمولی براي داشتن تنوع در فرم ورودی و زيبايی خاص در معماری بنا ، طراحی گرديده است.حركت اين درب ها نيز به صورت خطی می باشد ولی با اين تفاوت  كه لنگه دربها باهم يك زاويه اي را تشكيل ميدهند كه اين زاويه ميتواند از 90 درجه الي 175 درجه متغير باشد.براي جلوگيري از برخورد درب ها با عابرين به علت زاويه دار بودن دربها  امكان نصب سنسورهاي ايمنی خطی وجود ندارد و از سنسورهای مايكروويو خاص استفاده ميگرد كه هم عمل تشخيص حركت افراد را به عهده دارند و هم مانع برخورد دربها با افراد ميگردند.مدار كنترل اين درب ها نيز مانند مدل های پيشين كاملاً توسط كاربر و نصاب قابل برنامه ريزی و كنترل مي باشد و همچنين امكان نصب تسط شيشه هاي 10 ميلي متر و دوجداره امكان پذير مي باشد. 

  محصولات درب اتوماتيک زاويه دار


   

    • درب اتوماتيک منحنی

   درب های اتوماتيک منحنی با طراحی زيبا و منحصر به فرد يكی از زيباترين نوع دربهای اتوماتيک شيشه ای ميباشد كه با توجه به طراحی و معماری فضا  به شكل نيم دايره ، دايره كامل و يا   قوسی از يك دايره و كاملا سفارشی ساخته و اجرا ميگردد. استفاده از اين دربها در مكانهايی كه در معماری آنها از تركيبات منحنی استفاده شده است زيبايی و هارمونی دو چندانی را ايجان ميكند. همچنين با نصب اين دربها به صورت دايره كامل باعث ايجاد يك فضاي استوانه اي ميگردد كه اين فضا تبادل هوای داخل و بيرون را به حداقل رسانده و  اثر قابل توجهی در جلوگيری از اتلاف انرژي و نفوذ گردو خاك و ديگر عوامل طبيعی به داخل ساختمان  و همچنين عدم تداخل نفرات در هنگام ورود و خروج می گردد. 

  محصولات دربهاي اتوماتيک محنی


  •درب اتوماتيک لولايی

  دربهای اتوماتيک بيشتر در مكانهايی به كار گرفته ميشوند كه به علت محدوديت در عرض امكان نصب ديگر دربهای اتوماتيک وجود نداشته باشد. اپراتور اين دربها طوری طراحی گرديده كه نيازی به تعويض درب نبوده و تقريبا قابل نصب بر روی هر نوع درب لولايی ميباشند و توانايی باز و بسته كردن دربها را به داخل و خارج را دارند. همچنين ميتوان از اين سيستم به صورت يك لنگه و يا دو لنگه به كار گرفت.  استفاده از اين دربها در مكانهاي پر تردد پيشنهاد نميگردد ولي براي محدود كردن تردد در مكانهاي خاص مانند اتاق مديريت ، اتاق سرور ، اتاق عمل طلا فروشيها و غيره و تركيب آنها با سيستم های كنترل تردد سيستم كنترلی مناسبی را بوجود می آورند. 

   محصولات دربهای اتوماتيک لولايی


    درب اتوماتيک خروج اضطراری

  اين نوع درب ها در مكانهايی پيشنهاد می گردد كه در مواقع خواصي نياز است تا عرض كامل ورودی برای ورود و يا خروج مورد استفاده قرار گيرد. فريم اين  درب ها طوری طراحی گرديده كه در مواقع اضطراری مانند اتش سوزی و غيره با فشار اندكي درب ها به پهلو جمع شده و كل عرض وردی را آزاد  مي سازند.همچنين در مكانها يی مانند نمايشگاه های خودرو و پاركينگ ها كه عبور خودرو و نفر از يك ورودی صورت مي پذيرد ، با اين نوع فريم ها  نصب درب اتوماتيک براي اين فضا ها امكان پذير ميگردد.  همچنين  نصب  اين فريم ها بر روي انواع اپراتورهای دربهای كشويی امكان پذير مي باشد.

   محصولات دربهای اتوماتيک خروج اضطراری

    

   

   


  مقالات: