سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
دانلود کاتالوگ

 

در این بخش کاتالوگهای مربوط به محصولات، خدمات و راهنمای نصب تولیدات کیادر با فرمت PDF موجود می باشند. با کلیک بر روی لینکاهای مربوطه میتوانید دانلود کنید.


نوع فایل  

عنوان فایل

حجم فایل

دانلود جنرال کاتالوگ کیادر و معرفی خدمات 1394

6.51Mb 

دانلود جنرال کاتالوگ کیادر و معرفی خدمات

 1.27Mb

جنرال کاتالوگ سسامو  2010 SESAMO CATALOG  

3.91Mb

دانلود كاتالوگ اپراتور درب شیشه ای  SESAMO Millennium Light  

 1.3Mb

دانلود كاتالوگ اپراتور درب شیشه ای SESAMO Pratika   

 800Kb

 دانلود كاتولوگ اپراتور درب شیشه ای SESAMO  Telescopic 

 

دانلود کاتالوگ درب گردان سه باله ای SESAMO GIOSTAR

 

دانلود کاتالوگ درب گردان چهار باله ایSESAMO GIOSTAR

 

دانلود كاتالوگ درب اتوماتیک منحنی  SESAMO CIRCO

 

 

 دانلود كاتالوگ SSA-RADOS  KS-200 KS -300

562Kb

 

 دانلود کاتالوگ لولایی SESAMO-Swingo

 140Kb


دانلود کاتالوگ لولاییSESAMO-PROSWING

 3.6Mb

 دانلود کاتالوگ دربهای اتوماتیک هرمتیک SESAMO- ERMETIKA

1.25Mb
 

دانلود كاتالوگ  SESAMO-DUALCORE  

1.31Mb
 

 دانلود کاتالوگ گیتهای کنترل تردد CONTRONIX

575Kb