سه شنبه 31 ارديبهشت 1398
مشتریان

سازمانها،ارگانهاو شرکتهای دولتی

سازمانها و ارگانها ، وزارت خانه ها و زیر مجموعه های آنها ، دانشگاه های دولتی ، ادارات دولت، شرکتها و کارخانجات دولتی به عنوان یکی از بزرگترین مشتریان این مجموعه تلقی میگردند.

کارخانجات و شرکتهای خصوصی

بخش خصوص از جمله کارخانجات بزرگ و کوچک ، واحد های تولید ، دفترهای مرکزی شرکتها همیشه از مشتریان و کاربران دربهای کیادر و دیگر محصولات ما بوده اند.

فروشگاه هاو  اماکن خصوصی

فروشگاه ها، ساختمانهای اداری و دفاتر ، ساختمانهای مسکونی ، هتل ها و مجتمع های اقامتی ، مجتمع های تجاری و ورزشی و تفریحی از جمله مصرف کنندگان کالاهای تولیدی و وارداتی ما به شمار می آیند.

بانکها و موسسات مالی و اعتباری

بانکها و موسسات مالی و اعتباری در حال حاضر یکی از بزرگترین مصرف کنندگان دربهای اتوماتیک عابررو میباشند. زیبایی دکراسیون ورودی، تکریم مشتریان، کاربری آسان عامل اصلی این امر میباشد. ما نیز یکی از تامین کنندگان این کالاهادر این بخش میباشیم.

بیمارستانها و مراکز درمانی

بیمارستانهای دولتی و خصوصی در بخشهای اطاقهای عمل و ورودی اصلی، درمانگاه ها و مطبها و ساختمانهای پزشکان از مصرف کنندگان دربهای اتوماتیک این مجموعه میباشند.